Bokförlaget Reell Kompetens

Förlaget har för avsikt att aktivt producera och ge ut litteratur som grundar sig i
det praktiska arbetet med människor. I alla yrken med mellanmänskliga inslag
ställs man inför svåra och ibland helt obegripliga situationer - dilemman.

Man kan inte förutse det som ska hända eller planera en strategi fullt ut i förväg.
Man står där, mitt i skeendet, och tvingas hantera det hela i stunden. Man får lita till sin
Informella kunskap.

Det praktiska mellanmänskliga arbetets art kan alltså vara komplicerat.
Idag skrivs inte mycket om detta och det vill vi ändra på.

Vi kommer även att ge ut böcker och rapporter som redan skrivits och som
behöver nå en bredare publik.


Planerad utgivning under hösten 2013/våren2014

Eneroth, Bo: Ditt privatliv – min arbetsplats.
En kompetensbaserad äldreomsorg
Eneroth, Bo: Varje dokusåpa kan slänga sig i väggen – äldreomsorg som drama, lust och vardag.
Brage, Johannes: LSS-omsorg i praktiken
Gustavsson, Bengt: Missbrukarvård i praktiken