DOKUMENTATION

Uppdragsgivare och myndigheter ställer allt högre krav på verksamheter att man ska dokumentera.

Verksamheter med inriktning mot barn och unga, äldreomsorg, LSS-verksamheter såväl som verksamheter som driver missbrukarvård har idag en lagstadgad dokumentationsskyldighet. Det kan röra sig om allt ifrån händelserapportering till genomförandeplanering.

Dokumentationskraven syftar till att säkra att vården/omsorgen är rättssäker, etisk och mänsklig.

KM har genom åren utvecklat användarvänliga system för detta.