FoU Reell Kompetens
Kompetensutveckling inom
omsorgs- och behandlingsarbete


FoU Reell Kompetens bedriver forskning med inriktning på reell kompetens inom omsorgs- och behandlingsarbete    FoU tar nu en aktiv roll i forskning inom fältet omsorgs- och behandlingsarbete:

      Forskningen grundar sig på erfarenhetsinventeringar med praktiskt verksam personal i samverkan med forskare. Erfarenhetsmaterialet utgör sedan ett empiriskt underlag för situationsbeskrivningar och en praktiskt orienterad teoribildning – med hjälp av en situationsbaserad forskningsmetod. Se länkar till
      Erfarenhetsinventering och Kunskapsverkstan.