KUNSKAPSVERKSTAN

När man genomfört ett antal olika erfarenhetsinventeringar inom ett visst arbetsområde, så utkristalliseras olika typer av arbetssituationer, möten och händelser som tillsammans utgör innehållet i detta arbetsområde. Det man i ska kunna klara av och hantera. De färdigheter, förmågor och kunskaper som krävs i praktiken.
I det vardagliga arbetet finns inslag av olika slags problematiska situationer, olika
arbetsteman som kräver en omfattande reell kompetens. Kunskapsverkstan är en fördjupad erfarenhetsinventering som fokuserar på ett av dess teman – en viss typ av komplicerade arbetssituationer. Man gör en erfarenhetsinventering som genomgående kretsar kring just denna typ av ”svåra” situationer.