Välkommen till KM
 

INVESTERA I DIN ORGANISATIONS OCH
PERSONALS KUNSKAPSUTVECKLING

UPPDRAGSUTBILDNING FÖR CHEFER OCH PERSONAL
INOM VÅRD- OMSORGS- OCH BEHANDLINGSSEKTORN

 
Dagens samhälle ställer allt högre krav på vård- omsorgs- och behandlingsenheter inom det psykosociala fältet. Tillsynsmyndigheter kräver att chefer och personal skall ha formell utbildning. Krav på dokumentation och uppföljning, på tydliga genomförandeplaner och på en ökad proffessionalitet blir allt vanligare. Upparbetade ledningssystem krävs.

Här kan KM hjälpa din enhet att möta dessa krav.

I samarbete med Högskolor och andra kan vi erbjuda adekvata utbildningar på olika nivåer som vi ger som uppdragsutbildning.

I samverkan med kompetenta praktiker kan vi även erbjuda andra tjänster som du/ni kan behöva i ert utvecklingsarbete.

Vi erbjuder även stöd i kunskapsutveckling på många andra sätt och kan
skräddarsy lösningar utifrån just Era behov.

Forskning i praktiken och utgivning av läromedel är ytterligare två områden vi ägnar oss åt.