OM OSS

Inom KM och i det upparbetade nätverket finns många kompetenta medarbetare. Många av oss har arbetat tillsammans eller mötts i olika sammanhang under de senaste 25 åren. Gruppen representerar en bred erfarenhetsbas grundad i praktiskt arbete inom olika verksamheter på olika nivåer. Erfarenheter inom ungdomsvård, missbrukarvård, arbete med funktionsnedsatta, äldreomsorg, arbetsledning, kommunal och statlig myndighetsutövning, FoU -verksamhet, folkhögskola och högskola finns i nätverket.