SEMINARIEDAGAR

Vår avsikt är att delta aktivt i samhällsdebatten på olika sätt. Ett verkningsfullt sätt är att bjuda in till seminarier och konferenser
runtom i landet.

Under 2014 kommer vi att bjuda in till konferenser i Praktisk kunskap på flera orter i landet.