ÖVRIGA KURSER

Då vi ser många olika behov i de verksamheter vi möter åtar vi oss att ta fram kurser av mer intygskaraktär. Verkligheten ställer stora krav på både medarbetare och chefer vilket kräver en ständig kunskapsutveckling. Alla utbildningar behöver dock inte vara högskolemässiga utan kan med fördel ha en enklare studieform där man inte ställer så hårda examenskrav.

Exempel på sådan kurser kan vara:
Uppdatering av lagstiftiftning
Samtalstekniker
Dokumentation
Arbetsmiljö
Ledningssystem
Konflikthantering
Motivationshöjande kommunikation