ATT MÖTA HELA MÄNNISKAN - ETT PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT, 30 HP

Syftet är att kursdeltagare med yrkeserfarenhet inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska förvärva och fördjupa teoretisk kunskap och utveckla/fördjupa praktisk kunskap inom vård- och behandlingsområdet. Kursdeltagande syftar till att utveckla den egna kompetensen inom vård- och behandlingsarbete ur ett helhetsperspektiv, men med fokus på det egna förhållningssättet. Kursen behandlar även socialterapeutiska
verksamheter och diskurser.

Innehåll

Den första delen belyser olika aspekter av yrkesrollen och framgångsrika förhållningssätt. Detta kopplas till den egna personen och de förmågor som finns inneboende.

Den andra delen ger en fördjupning i hur man upprättar och sedan arbetar vidare med en levande genomförandeplan. Här återkopplas till lagstiftning, etik, forskning och den egna yrkesrollen.

Undervisningens uppläggning
Kursen omfattar 30 högskolepoäng som läses på halvfart. Kursen går på distans men kombineras med fysiska träffar cirka fem gånger per termin.

Genom hela kursen följer den studerande en ”kursklient” dvs
. en klient studenten arbetat med i sitt yrkesliv, för att på så sätt koppla samman praktik och teori.

Kursen består av föreläsningar och seminarier där de teoretiska studierna varvas med praktiska övningar som självobservation och -reflektion, kursklientuppgifter, observationsövningar samt skriv- och samtalsuppgifter.

Examination
Aktivt deltagande vid seminarier
Löpande skriftliga uppgifter
Konstnärliga reflektionsövningar
Skriftlig hemtentamen