KONFLIKTHANTERING 7,5 HP


Vill du bättre kunna lösa konflikter? - gå vår högskoleutbildning (7,5 hp i Konflikthantering

Praktiskt mellanmänskligt arbete ställer särskilda krav på chefer och medarbetare. Kunskaper, färdigheter och förmågor behöver därför ständigt utvecklas. I alla verksamheter med människovårdande inriktning uppstår till och från konflikter. Konflikter som måste hanteras och framför allt lösas. Men, hur går man till väga? Vad säger forskningen? Vad säger erfarenheten? Hur hanterar man hot och våld? Kan man unsvika desamma?

Dessa frågor och många andra söker vi svar på tillsammans i högskoleutbildningen Konflikthantering, 7,5 hp.
Utbildningen arrangeras av Kompetens & Metod Sverige Ab och Humana Individ och Familj i samarbete med Södertörns Högskola, Centrum för Praktisk Kunskap.

Utbildninge ges på kvartsfart och på halvdistans. En lärarledd seminarideag i månaden över termin, totalt fem dagar. Under dessa dagar varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och skrivarseminarier. Däremellan arbetar vi i ett virtuellt klassrum i vår webbaserade studentportal.

Examination

Den studerandes praktiska erfarenhet är utgångspunkten varför reella svårlösta situationer från det egna yrkeslivet - dilemman - bearbetas under kursens gång. Genom att skriva essä med utgångspunkt i en sådan verklig och självupplevd situation ges möjligheter att, tillsammans med lärare och studiekamrater, reflektera runt situationen. Att hitta adekvata lösningar på densamma samt att få ökad kunskap kring och en fördjupad förståelse för konflikter och dess natur. Essän utgör examination. Givetvis kompletteras detta med litteraturstudier, övningar mm.

ANMÄL DIG SENAST DEN 30 NOVEMBER 2013

Kort om kursens innehåll:

Teori om konflikt och konfliktlösning
Strategier för konflikthantering
Problemskapande beteende
Vad säger lagar och förordningar
Etik och moral
Praktiska övningar

Planerad kursstart:
Januari 2014

Studieort - lärarledd:
Göteborg

Kurskostnad:
11 500 kr exkl. moms
(förskottsfaktura)


Anmäl dig här!

Anmälan är bindande, såvida kursen inte ställs in av arrangören p.g.a. för få anmälningar.
Har du frågor om utbildningen? Mejla dem till
Thomas Westerberg eller Björn Bolin.