Fördjupning Göteborg

Nästa vecka startar år två, Vård- och behandlingsstrategier, 30 hp. Just nu är 19 personer anmälda.