May 2012

Utbildning i Umeå

Vid årsskiftet 2012-13 går vår utbildning i Kassjö in på sitt tredje läsår. Samtidigt startas en Introduktionsutbildning för nyanställd personal som arbetar enligt LSS.

Läs mer om utbildningarna

Samarbete med Södertörns Högskola

Från och med hösten 2012 bygger KM upp ett samarbete med Södertörns Högskola i Stockholm.

Utbildning för personal inom LSS-verksamheter 60 högskolepoäng

Kursen startar under hösten 2012 i Delsbo och är upplagd på 2 år.
Läs mer om utbildningen här