Sep 2015

Fördjupning Göteborg

Nästa vecka startar år två, Vård- och behandlingsstrategier, 30 hp. Just nu är 19 personer anmälda.

Tredje omgången i Göteborg

Nu startar den tredje omgången av Vård- och behandlarrollen i Göteborg. Kursen är full och 30 glada studenter börjar nu fördjupa sig i Juridik och etik.